Schrijf u in voor de nieuwsbriefSchrijf u in voor de

Nieuwsbrief

 

Mail onsMail ons op

info@leerpuntadd.nl

 

 

homeRondleiding:

1, 2, 3, 4, 5, 6

 

 

Database

Team

Home

Leerpunt ADD nu weten we het wel logo
Like ons op Facebook: @LeerpuntADD
Volg ons op Twitter: @LeerpuntADD

Artikelen

Leeslijst

Links en apps

Filmpjes

Tem je geest - Ruby WaxTem je geest door Ruby Wax

 

Ondertitel: Gids voor geestelijk welzijn

Begin tot en met samenvatting 273 bladzijdes

 

Uitgave: Unieboek Het Spectrum, Houten - Antwerpen, 2013.

Vertaling van: Sane New World, Hodder & Stoughton Limited, 2013.

 

+ Korte hoofdstukken/paragrafen met kopjes en tussenkopjes.

+ De meeste stukken zijn apart van elkaar te lezen.

+ Samenvatting achteraf.

+ Veel concrete opdrachten in kaders.

+ Persoonlijke intermezzo's.

+ Enkele illustraties.

+ Kaders met eigen opmaak gebruikt voor de intermezzo's en oefeningen.

- Dik boek.

- Aantal hoofdstukken/paragrafen en hun onderwerpen niet duidelijk, alleen domeinen aanwezig in de inhoudsopgave.

- Weinig structuur in de teksten.

Leesbaarheid

 

Toelichting

 

De stijl van het boek is er niet een van de meeste zelfhulpboeken. Wax is erg beeldend, geeft metaforen en voorbeelden en associaties die, afhankelijk van de lezer, afleiden of juist maken dat de aandacht wordt vastgehouden. De schrijfster heeft zelf uitgebreide ervaring met depressie en behaalde haar master in cognitieve therapie gebaseerd op mindfulness aan de Universiteit van Oxford. Ze heeft de beweging Black Dog Tribe → opgezet en hield een TED talk Global in 2012 →.

 

Ze schrijft: "Ik ben een van de één op vier mensen die mentaal is ingestort; dit boek is bedoeld voor de vier op vier." Ze maakt een tweedeling tussen problemen met geestelijk welzijn waar iedereen in onze westerse wereld mee te maken heeft en problemen die mensen met een depressie of burn-out ervaren.

 

Ze vertelt over het hoopgevende principe van neurale plasticiteit: dat hersenen voortdurend veranderen en dat je niet vastgeketend zit aan de manier waarop je hersenen op een bepaald moment in je leven functioneren. Ze vertelt dat het mogelijk is die verandering te sturen. Dat kan enerzijds door middel van leerprocessen en anderzijds door de link tussen fysiologie, gedachten en gedrag te erkennen en te beïnvloeden. Ze illustreert dit zeer uitgebreid met uitleg over de werking van de hersenen.

 

Wax geeft uitgebreide uitleg en oefeningen met betrekking tot mindfulness en de werking en toepassing ervan. Ook geeft ze een korte uitleg over cognitieve gedragstherapie.

 

 

Home - Database - Team - Twitter - Facebook

 

©2016 Leerpunt ADD - Laatst bijgewerkt: februari 2018

Onderwerpen

 

Neurale plasticiteit

Verband hersenfysiologie en geest

Je geest/hersenen veranderen

 

Menselijke geest in de huidige maatschappij

Kritische stemmetjes

Druk bezig zijn

Steeds het volgende doel nastreven

Extreem prestatiegericht denken

Voorspelbaarheid liever dan verandering

Informatieoverbelasting

Emoties als blinde vlek in de wetenschap

Zoektocht naar de norm

 

Depressie

Persoonlijke verhalen van de auteur

Feiten en cijfers

Lotgenoten en stigma

Invloed van hersenaandoening op gedrag

 

Neurologie

Zelfkritiek

Nooit tevreden zijn

Geschiedenis van hersenonderzoek

Buitenproportionele stress

Neuronen

Genetische aanleg

Onderdelen van de hersenen

Neurotransmitters

Geheugen

Ontwikkeling van hersenen

Neurale plasticiteit

 

Mindfulness

Terugvechten tegen je innerlijke stemmen

Plannen en evalueren: bewuste actie

Automatische piloot: onbewuste actie

Opgaan in het moment zelf

Schakelen tussen actie en het moment zelf

Mindfulness en fysieke pijn

Mindfulness en emotie (met oefeningen)

Anker zoeken in het moment zelf d.m.v. zintuigen (met oefeningen)

Trainen in aardig zijn tegen eigen kritische stem en tegen anderen

Onderzoeken naar mindfulness

 

Alternatieven voor mindfulness

Cognitieve gedragstherapie (met oefeningen)

Positiviteit verspreiden

Nieuwsgierigheid

Waardering van lezers  

 

Leesbaarheid

Informatief

Concrete aanwijzingen

Algemeen oordeel

 

Een indruk van het boek

 

Dit citaat is ter illustratie van de schrijfstijl en een toelichting met betrekking tot het concept van neurale plasticiteit.

 

Eerste hoofdstuk Het begin:

"[...] Als je geest verandert, veranderen je hersenen en omdat onze hersenen zo elastisch zijn, zijn de mogelijkheden onbeperkt. Ik wil je eraan herinneren dat ik op Oxford kwam toen ik al in de vijftig was, terwijl ik er niet in geslaagd was een diploma te halen voor de Busy Beaver-peuterschool (zoek maar op, dat was de echte naam ervan). Hiermee wil ik bewijzen dat echt alles mogelijk is. Maar er is tijd voor nodig om je denkgewoontes te veranderen. Dat gebeurt niet in een weekend tijdens een workshop 'Hoe kietel je je eigen engeltje?' Daar is in de loop der jaren bewuste concentratie en herhaling voor nodig. Je kunt veranderen, maar alleen als je de moeite doet om niet telkens het oude liedje op dezelfde manier, dag in, dag uit, te herhalen. Jij, en de manier waarop je de wereld ziet, bent de architect van hoe de hersenen werken. Dit is wat wetenschappers ons in de eenentwintigste eeuw geven; iets wat veel verder gaat dan wat helderziende Maggie in je handpalm kan lezen.

De hersenen zijn als een kneedbaar stuk klei dat zo'n anderhalve kilo weegt. Je kunt ze opnieuw vormgeven door oude, mentale gewoontes te doorbreken en nieuwe, flexibele denkwijzen te creëren. Gloria Gaynor had het fout toen ze zong: I am what I am ['Ik ben wie ik ben']. Ze zal die liedtekst moeten veranderen, maar het zal niet zo gemakkelijk zijn om daarop te dansen. Wat rijmt er in vredesnaam op neurale plasticiteit?"

← Terug naar de leeslijst

 

← Terug naar thema psychische gezondheid