Schrijf u in voor de nieuwsbriefSchrijf u in voor de

Nieuwsbrief

 

Mail onsMail ons op

info@leerpuntadd.nl

 

 

homeRondleiding:

1, 2, 3, 4, 5, 6

 

 

Database

Team

Home

Leerpunt ADD nu weten we het wel logo
Like ons op Facebook: @LeerpuntADD
Volg ons op Twitter: @LeerpuntADD

Artikelen

Leeslijst

Links en apps

Filmpjes

Behandelgids ADHD bij volwassenen, cliëntenwerkboek door Steven A. Safren, Susan Sprich, Carol A. Perlman & Michael W. Otto Behandelgids ADHD bij volwassenen, cliëntenwerkboek door Steven A. Safren, Susan Sprich, Carol A. Perlman & Michael W. Otto

 

Ondertitel: Een programma voor cognitieve gedragstherapie

Inleiding tot en met laatste hoofdstuk 124 bladzijdes

 

Uitgave: Uitgeverij Nieuwezijds, Amsterdam, 2006.

Vertaling van: Mastering Your Adult ADHD - A Cognitive-Behavioural Treatment Program. Client Workbook. New York: Oxford University Press, 2005.

+ Niet te dik.

+ Niet te veel nieuwe informatie per hoofdstuk/sessie.

+ Duidelijke structuur.  

+ Lijstje met huiswerkopdrachten.  

+ Tussenkopjes en opmaak.

+ Enkele ondersteunende schema’s.

+ Meestal grote letter.

+ Invulopdrachten.

- Er kan niet van de volgorde van de sessies worden afgeweken, omdat eerder behandelde punten terugkomen in volgende sessies.

- Soms kleine letter, geheel zwart-wit.

Leesbaarheid

 

Toelichting

 

Cognitieve gedragstherapie staat goed bekend als behandelmethode bij vele psychische aandoeningen. De methode in dit boek is specifiek toegespitst op de behandeling bij ADD. Het boek is ingericht als werkboek bij een cognitieve gedragstherapie van twaalf sessies die eens per week plaatsvinden bij een therapeut. Bij dit cliëntenwerkboek hoort dan ook een therapeutenhandleiding →.

 

Het boek stipt terecht een aantal valkuilen aan bij het volgen van dit programma. Als men met het programma begint, maar het niet afmaakt, bestaat het gevaar dat je als ADD’er de indruk krijgt dat de methode niet werkt of dat je als ADD’er niet in staat bent om meer grip op je ADD te krijgen. Dat klopt niet: de werkzaamheid van de therapie zit hem in het oefenen gedurende een lange tijd. Het werkt net als een hardloopschema: je behaalt je doel door de training te volgen en niet door het schema te bestuderen.


Als je als ADD’er reden hebt om dit programma te volgen, zijn er waarschijnlijk problemen rondom organiseren, uitstelgedrag en afmaken waar je aan begonnen bent. Dat zal ook een probleem geven bij het volgen van dit programma en begeleiding van een therapeut is dus nodig. Om die reden is het
onverstandig om dit boek als zelfhulpboek te gebruiken.

 

Cognitieve gedragstherapie kan je helpen om gewoontes op te bouwen die je door ADD niet eerder hebt kunnen opbouwen. Ook wordt er aandacht besteed aan jezelf coachen op een constructieve manier.

Home - Database - Team - Twitter - Facebook

 

©2016 Leerpunt ADD - Laatst bijgewerkt: februari 2018

Waardering van lezers  

 

Leesbaarheid

Informatief

Concrete aanwijzingen

Algemeen oordeel

 

Onderwerpen

 

Vaardigheden aanleren als therapie

 

Organiseren en plannen

 

Afleidbaarheid verminderen

 

Invloed van bewuste gedachten op ADHD-symptomen

 

Invloed van bewuste gedachten op stemming

 

Jezelf coachen

 

Uitstelgedrag verminderen

 

Een indruk van het boek

 

De eerste pagina’s van het boek zijn op de website van de uitgever → te bekijken.

 

Hoofdstuk 2 - Overzicht van het programma

“Je zult in de verleiding komen op te geven, maar niet in het begin. [...] Het middenstuk is soms het zwaarst. Dat is de periode dat de nieuwigheid ervan af is, terwijl de vaardigheden nog geen gewoonte zijn geworden. Bij veel mensen is aanvankelijk sprake van verbetering, zelfs zoveel verbetering dat ze gaan denken de vaardigheden niet te hoeven gebruiken. Dan stoppen mensen met de behandeling omdat het werk niet meer nieuw en interessant is maar wel moeite kost; ze vallen terug, krijgen weer problemen en denken: ik heb geprobeerd te veranderen en ik kon het niet. Zo blijft de vicieuze cirkel van negatieve emoties en blijvende ADHD-symptomen in stand. [...] Tegenslag hoort bij vooruitgang. Je hebt het nodig om te leren wat je eraan moet doen zodat de kans op tegenslagen in de toekomst kleiner wordt!”

← Terug naar de leeslijst

 

← Terug naar themapagina executieve functies

 

← Terug naar thema psychische gezondheid