Schrijf u in voor de nieuwsbriefSchrijf u in voor de

Nieuwsbrief

 

Mail onsMail ons op

info@leerpuntadd.nl

 

 

homeRondleiding:

1, 2, 3, 4, 5, 6

 

 

Database

Team

Home

Leerpunt ADD nu weten we het wel logo
Like ons op Facebook: @LeerpuntADD
Volg ons op Twitter: @LeerpuntADD

Artikelen

Leeslijst

Links en apps

Filmpjes

← Terug naar de leeslijst

Gebruik je Hersens - Jan-Willem van den BrandhofGebruik je Hersens door Jan-Willem van den Brandhof

 

Ondertitel: Werk slimmer win tijd

Eerste tot en met laatste hoofdstuk 322 bladzijdes

 

Uitgave: Sdu Uitgevers, Academic Service, 2e herziene druk, 2007.

 

 

 

+ (Hoofd)stukken zijn goed apart van elkaar te lezen

+ Inleiding: 'Hoe leest u dit boek met meer begrip in een kwart van de normale tijd?'

+ Aan het eind van elk hoofdstuk een lijst met tips en een mindmap

+ Concreet

+ Tussenkopjes

+ Veel gebruik gemaakt van quotes, illustraties, anekdotes en opmaak

+ Index

- Dik boek, 7 lange hoofdstukken

- Soms weinig duidelijke tekststructuur

Leesbaarheid

 

Toelichting  

 

Dit boek is voor volwassenen die efficiënter en effectiever met hun tijd en energie om willen gaan. Er staan veel concrete tips in.

De integratie van die tips in het dagelijks leven wordt weinig behandeld. Daardoor is het waarschijnlijk vooral een boek waar je eens in de zoveel tijd enkele tips uit zou kunnen sprokkelen.

Ondanks een literatuur- en websitelijst achterin en af en toe een voetnoot, is het soms niet duidelijk welke bronnen de schrijver gebruikt heeft. Daardoor verliest het boek soms aan geloofwaardigheid.

Voor jongeren en volwassenen met een studie is er van deze schrijver het boek Leer als een speer.

Onderwerpen

 

Basiskennis over het brein

Structuur en onderdelen

Hersenhelften

Veroudering

Voeding

Vrouwen en mannen

Onderbewuste

Hersengolven

Visualisatie

Intuïtie

Zelfbeeld

 

Effectiviteit

Ontspanningstechnieken

Werken met doelen

Leerprincipes en -stijlen

Motivatie

Snellezen

Mindmappen

Pauzeren en herhalen

Prioriteiten

Tijden bepalen voor werkzaamheden

 

Omgeving

Kantoren

Licht

Geluid

Klimaat

Geur

Kleur

Ontwikkelingen op dit gebied

 

Een indruk van het boek

 

Hier volgen, ter illustratie, enkele tips uit de verschillende lijsten in het boek.

 

- Lees en bestudeer ook zaken buiten uw vakgebied.

- Zet uw kalender, klok of foto af en toe op zijn kop. Als we een bekende foto zien, plakt onze linkerhersenhelft er een etiket op en kijken we niet meer bewust. Als je een foto op zijn kop zet, werkt deze strategie niet en moet de rechterhersenhelft eraan te pas komen om de vormen, kleuren en relaties in dit verwarrende plaatje te interpreteren.

- Leer jongleren.

- Neem tijd om te dagdromen.

- Draai barokmuziek als u denkwerk moet doen.

- Zet uw horloge 7 minuten voor.

- Maak een onderverdeling in korte-, middellange- en langetermijndoelen. Noteer minstens één allerbelangrijkst langetermijndoel en zorg dat de andere doelen stapstenen zijn naar dat doel.

- Leg iemand anders uit wat u hebt geleerd.

- Gebruik snellees-, mindmap- en geheugentechnieken.

- Besteed veel aandacht aan follow-up. Denk hierbij vooral aan de optimale herhaalcyclus: na een pauze, na een dag, na een week, na een maand en na drie tot zes maanden.

 

 

Home - Database - Team - Twitter - Facebook

 

©2016 Leerpunt ADD - Laatst bijgewerkt: november 2016

Waardering van lezers  

 

Leesbaarheid

Informatief

Concrete aanwijzingen

Algemeen oordeel