Schrijf u in voor de nieuwsbriefSchrijf u in voor de

Nieuwsbrief

 

Mail onsMail ons op

info@leerpuntadd.nl

 

 

homeRondleiding:

1, 2, 3, 4, 5, 6

 

 

Database

Team

Home

Leerpunt ADD nu weten we het wel logo
Like ons op Facebook: @LeerpuntADD
Volg ons op Twitter: @LeerpuntADD

Artikelen

Leeslijst

Links en apps

Filmpjes

← Terug naar de leeslijst

De gave van leren - Ronald D. Davis met Eldon M. BraunDe gave van leren door Ronald D. Davis met Eldon M. Braun

 

Ondertitel: Nieuwe methoden om leerstoornissen te overwinnen - ADD, rekenproblemen, ADHD, schrijfproblemen

Inleiding tot en met laatste hoofdstuk 325 bladzijdes

 

Uitgave: Uitgeverij Elmar BV, Rijswijk, 2004 i.s.m. Stichting Davis Dyslexia Association Nederland.

Vertaling van: The Gift of Learning, New York: The Berkley Publishing Group/Penguin, 2003.

 

 

+ Meestal duidelijke tekststructuur

+ Hoofdstukken in het midden zijn over te slaan

+ Concrete opdrachten

+ Tussenkopjes

+ Functionele illustraties

+ Verklarende woordenlijst en register

 

 

- Dik boek

- Lange hoofdstukken

- Veel instructies, opsommingen

- Inleiding is belangrijk voor begrip van de rest van het boek

- Zwart/wit, weinig gebruik gemaakt van opmaak

 

Leesbaarheid

 

Onderwerpen

 

Leerproblemen en hun oorzaken

Verband dyslexie, ADD e.a.

Beelddenken

Desoriëntatie en vervormde waarneming

Ontwikkeling van concepten

 

Basisgereedschap

Oriëntatie: zekerstellen van juiste waarneming

Energieverdeling over tijd

Hyperactiviteit en hypoactiviteit

Tijdsbesef

Symbolen en concepten correct opslaan

Consequentie, verandering, tijd, (volg)orde e.d.

Ordenen

 

Verdere aanpak

Aanpakken van ADD-klachten

Aanpakken van rekenproblemen, waaronder dyscalculie

Aanpakken van schrijfproblemen, waaronder dys-/agrafie

Over Davis   

 

De in dit boek beschreven methode en informatie kan door iedereen gebruikt worden om vrienden, leerlingen of familieleden te helpen. De methoden zijn toe te passen bij zowel volwassenen als kinderen. Davis® is een merknaam die alleen gevoerd mag worden door begeleiders met een licentie. Zie voor meer informatie hierover www.davisdyslexie.nl .

Het boek gaat over het aanpakken van klachten door ADD, dyslexie, dyscalculie, dysgrafie en dyspraxie.

Eerder is er een ander boek van deze schrijvers verschenen over hun aanpak (De gave van dyslexie). Ronald Davis was tot zijn 38e functioneel analfabeet, tot hij er achter kwam hoe hij zijn waarneming kon sturen zodat hij in staat zou zijn met letters om te gaan. Zijn aanpak bleek in essentie ook effectief voor meerdere andere problemen.

 

Een indruk van het boek

 

Hoofdstuk 2 Oriëntatie en desoriëntatie:

'[…] Met die ontdekking komt de alternatieve wereld van verbeelding en creativiteit, een wereld die alleen wordt begrensd door het verstand van het kind en die alleen door zijn eigen creativiteit wordt beperkt. Voor hem is het een wereld zonder grenzen of beperkingen - een wereld zonder consequenties. De stroom van consequenties die anderen in de echte wereld ervaren, wordt deels vervangen door een continue stroom van creatieve verbeelding binnen de denkbeeldige wereld. […]

In zijn denkbeeldige wereld bestaan geen consequenties; dingen gebeuren gewoon - en bijna alles is mogelijk - zoals hij het wil en stuurt.

Het concept van consequentie is niet de enige levensles die vervangen of veranderd kan worden door een alternatieve realiteit.'

 

 

Het boek is er geen om op de bank te gaan zitten lezen. Het heeft een uitgangspunt dat in het bovenstaande stukje kort is uitgelegd. Het beschrijft de theorie dat mensen met leerproblemen als kind fantasierijk waren; doordat de levenslessen in de echte wereld vertroebeld raakten door ‘levenslessen’ in de fantasiewereld, pikten zij een aantal principes niet op die cruciaal zijn om te functioneren. Het gaat niet alleen over consequentie (oorzaak en gevolg), maar bijvoorbeeld ook over ordening, tijdsbesef, werktempo en hyperactiviteit.

Home - Database - Team - Twitter - Facebook

 

©2016 Leerpunt ADD - Laatst bijgewerkt: november 2016

Waardering van lezers  

 

Leesbaarheid

Informatief

Concrete aanwijzingen

Algemeen oordeel