Schrijf u in voor de nieuwsbriefSchrijf u in voor de

Nieuwsbrief

 

Mail onsMail ons op

info@leerpuntadd.nl

 

 

homeRondleiding:

1, 2, 3, 4, 5, 6

 

 

Database

Team

Home

Leerpunt ADD nu weten we het wel logo
Like ons op Facebook: @LeerpuntADD
Volg ons op Twitter: @LeerpuntADD

Artikelen

Leeslijst

Links en apps

Filmpjes

AD(H)D Wat doe je daarmee?! door Corine LancelAD(H)D Wat doe je daarmee?! door Corine Lancel

 

Ondertitel: Zelfversterkingsgids voor jongeren

Inleiding tot en met laatste hoofdstuk 154 bladzijdes

 

Uitgave: Eijgendaal, 2018.

+ Dun boek.

+ Tussenkopjes en opmaak.

+ Heldere indeling van de hoofdstukken.

+ (Hoofd)stukken zijn goed apart van elkaar te lezen.

+ Schuingedrukte anekdotes/voorbeelden.

+ Lijstjes met struikelblokken en mogelijkheden.  

+ Lijst met mogelijke hulpmiddelen.

- Sommige stukken zijn misschien moeilijk te volgen voor jongeren met weinig algemene kennis.

Leesbaarheid

 

Toelichting

 

Jongeren met AD(H)D lopen op school tegen allerlei problemen aan, waaronder concentratieproblemen, een verdraaid zelfbeeld en onbegrip vanuit de omgeving. De schrijfster van dit boek heeft jarenlange ervaring met het begeleiden van jongeren met AD(H)D op school en put een groot inlevingsvermogen uit haar eigen ervaringsdeskundigheid.

 

Dit boek is overal respectvol richting jongeren met AD(H)D, wat een verademing voor hen kan zijn. Dit is onder andere te merken aan de manier waarop gevoelige onderwerpen ter sprake gebracht worden. De schrijfster erkent mogelijke schaamte, maar doet er zelf niet aan mee.

 

De doelgroep van het boek is niet overal helemaal duidelijk, maar het boek is waarschijnlijk bruikbaar voor veel tieners op de middelbare school, mbo en hbo. De ondertitel zegt dat het gaat om een zelfversterkingsgids voor jongeren. De hoofdstukken over leren en studeren zijn soms vooral gericht op leerlingen uit de onderbouw van de middelbare school. De hoofdstukken over het dagelijks leven lijken meer gericht op oudere jongeren en soms zelfs volwassenen. Dan is er nog een hoofdstuk dat gericht is op docenten. Om het helemaal verwarrend te maken, begint het voorwoord met: ‘[...] voor iedereen in de omgeving van iemand met AD(H)D.’

 

Dit is geen zelfhulpboek, omdat jongeren met AD(H)D nog steeds begeleiding nodig hebben na het lezen ervan, zeker met bijkomende problemen met stemming of slaap. Het kan jongeren wel meer inzicht geven in hun problemen en mogelijkheden. Het geeft hen ook handvatten om constructief in gesprek te gaan met ouders, docenten en begeleiders.

 

 

Voor alle volledigheid: dit boek is ons toegestuurd door de schrijfster met de vraag te overwegen of het op de boekenlijst van Leerpunt ADD past. Deze boekbeschrijving is niet gesponsord (Leerpunt ADD werkt niet met sponsoren).

Home - Database - Team - Twitter - Facebook

 

©2016 Leerpunt ADD - Laatst bijgewerkt: november 2018

Waardering van lezers  

 

Leesbaarheid

Informatief

Concrete aanwijzingen

Algemeen oordeel

 

Onderwerpen

 

Basiskennis over AD(H)D

Diagnostiek en behandeling

Maatschappij

Kwaliteiten van AD(H)D’ers

 

Leren, weten en kunnen

Vragen stellen en hulp vragen

Aandacht tijdens lessen

Motivatie en angst

Organisatie van schoolwerk

Vakspecifieke problemen

Samenvatten

Toetsvaardigheden

 

Eigenaarschap van AD(H)D

Beheersen van aandacht en impulsen

Dagelijkse taken

Emoties en relaties

Keuzes maken

Communicatie  

 

AD(H)D voor docenten

 

Apps en hulpmiddelen

 

 

Een indruk van het boek

 

Hoofdstuk 2.16 - Leerproblemen te lijf - Lezen

“- Maak gebruik van een tekstverberger: [...]

- Hardop lezen kan helpen je aandacht bij je tekst te houden. Als je dat tegelijkertijd opneemt, heb je meteen een luistertekst als je het nog een keer door wilt nemen.”

 

Hoofdstuk 3.17 - In het dagelijks leven - Op alles een antwoord

“Als je merkt dat je vaak smoezen gebruikt, vraag je dan af wat maakt dat je dat doet. Oefen dan met het omzetten van je antwoord naar de waarheid en zeg erbij wat maakt dat het je moeite kost om dat te vertellen en kom met een voorstel om het in het vervolg te voorkomen. Een voorbeeld: ‘Ik begrijp dat het lijkt alsof ik het niet belangrijk vind. Daarom heb ik de neiging om een smoes te verzinnen. Maar ik had mij er juist erg op verheugd. Helaas was ik zo erg verdiept in een spelletje dat ik de tijd vergat. De volgende keer zet ik een alarm in mijn telefoon zodat ik op tijd gewaarschuwd wordt. Of zou je mij van tevoren een berichtje willen sturen? Ik ben namelijk niet zo goed met tijd.’ ”

 

Hoofdstuk 4.4 - ADHD (h)erkennen op school - Effectieve ondersteuning

“- Als je vraagt hoe het komt dat hij zoveel onvoldoendes haalt, kan dit het antwoord zijn: ‘Ik ben lui!’ of ‘Ik ben niet gemotiveerd.’ Maar is dat wel zo? Wat is dan ‘lui’ of ‘ongemotiveerd’ en hoe komt dat?

- Je kunt ook vragen naar wat hij nodig heeft om beter te kunnen presteren. Dan kun je een antwoord krijgen als: ‘beter mijn best doen!’ Wat is dat dan, beter je best doen? Hoe doe je dat?

[...]

Ga er niet zomaar vanuit dat het werk niet is geleerd als het cijfer niet goed is. Het kan heel goed zijn dat er effectief niet of te weinig geleerd is, maar dat zegt niets over de energie die erin gestopt is.”

← Terug naar de leeslijst