Schrijf u in voor de nieuwsbriefSchrijf u in voor de

Nieuwsbrief

 

Mail onsMail ons op

info@leerpuntadd.nl

 

 

homeRondleiding:

1, 2, 3, 4, 5, 6

 

 

Database

Team

Home

Leerpunt ADD nu weten we het wel logo
Like ons op Facebook: @LeerpuntADD
Volg ons op Twitter: @LeerpuntADD

Artikelen

Leeslijst

Links en apps

Filmpjes

← Terug naar de leeslijst

ADHD bij volwassenen - J.J. Sandra KooijADHD bij volwassenen door J.J. Sandra Kooij

 

Ondertitel: Diagnostiek en behandeling

Begin tot aan bijlagen 231 bladzijdes

 

Uitgave: Uitgeverij Pearson Benelux bv. Amsterdam, 2002.

 

+ De hoofdstukken zijn duidelijk ingedeeld en de paragrafen zijn kort.

+ Er staan hier en daar samenvattende stukjes.

+ Er is een heldere inhoudsopgave en een duidelijke index.

+ In de bijlagen vind je een doelenschema en weekschema.

- Er staat veel vaktaal in het boek waardoor het niet altijd even begrijpelijk is.

- De paragrafen zijn niet door elkaar/afzonderlijk van elkaar te lezen.

- Er staan weinig plaatjes in het boek, het is veel tekst.

- De zinnen zijn vaak erg lang.

Leesbaarheid

 

Toelichting

 

Dit boek is bedoeld voor therapeuten die mensen met AD(H)D behandelen. Mocht je niet zeker zijn van je diagnose of je graag verdiepen in de diagnose, dan is dit echter een goede bron van informatie. Er staat veel informatie in over medicatie en behandelmethoden.

 

Zoals hierboven al opvalt is dit echter geen makkelijk boek om te lezen. Het boek valt op door vakjargon en lange zinnen.

Onderwerpen

 

ADHD bij volwassenen

ADHD bij volwassenen ten opzichte van kinderen

Geschiedenis van ADHD

 

Comorbiditeit

PTSS

Persoonlijkheidsproblematiek

Angststoornissen

Slaapproblemen bij mensen met AD(H)D

Verslaving

Wat eerst te behandelen?

 

Diagnostiek

Diagnostische instrumenten

Subtypen

ADHD gecombineerd type

ADHD overwegend onoplettend type (ADD)

ADHD overwegend hyperactief/impulsief type (zonder aandachtsproblemen)

Impact van de diagnose

Disfunctioneren van mensen met ADHD

 

Behandeling

De rol van medicatie in de behandeling

Verschillende soorten medicatie en hun werking

Houding en taken van de behandelaar

Opbouw van een behandeling

 

Home - Database - Team - Twitter - Facebook

 

©2016 Leerpunt ADD - Laatst bijgewerkt: februari 2017

Waardering van lezers  

 

Leesbaarheid

Informatief

Concrete aanwijzingen

Algemeen oordeel

 

Een indruk van het boek

 

Om zowel het taalgebruik weer te geven als te laten zien wat voor onderwerpen en diepgang in het boek terug te vinden is, geven we hierbij een aantal citaten.

 

Hoofdstuk 1 - Inleiding

“[….] Bij ADHD bestaat ook een vorm van overconcentratie of “hyperfocus”, waarbij juist de mate waarin iemand afleidbaar is tekortschiet. Dit fenomeen is vooral aan de orde tijdens activiteiten die de patiënt erg interessant vindt, zoals werken met de computer of chatten op internet. Men kan dan uren achtereen zonder pauze zeer geconcentreerd doorgaan. Het is mogelijk dat met name de dynamische omgeving van het internet de aandacht vasthoudt en de hyperfocus stimuleert. ADHD kan dus gepaard gaan met zowel aandachtstekort als met periodieke overconcentratie. Het lijkt bij ADHD te gaan om het onvermogen op het juiste moment de aandacht te richten en te verdelen. [….]” (blz 36)

 

Hoofdstuk 2 - Diagnostiek

“[….] Disfunctioneren bij ADHD komt tot uiting in:

-beneden het intellectuele niveau opgeleid zijn of opleidingen niet hebben afgemaakt

-onderpresteren in werk (beneden opleidingsniveau)

-steeds van baan of functie wisselen door conflicten of snel verveeld zijn

-relatieproblemen hebben door zich niet aan afspraken te houden, onvoldoende verantwoordelijkheid nemen, prikkelbaarheid, of behoefte aan afwisseling en snel toegeven aan verliefdheden

-sociale problemen of sociaal isolement door faalangst, sociale angst, schaamte vanwege mislukkingen, slecht ontwikkelde sociale vaardigheden

-onvermogen het dagelijks leven te organiseren, de financiën onder controle en het huishouden op orde te houden

-vaker ongelukken en snelheidsovertredingen

-vaker tienerzwangerschappen

-jongere aanvang met alcohol- en drugsmisbruik

 

Vaak is er tweemaal een verval in het functioneren ten opzichte van het intelligentieniveau: eenmaal bij onderpresteren op school met als gevolg een lager opleidingsniveau. De tweede maal bij onderpresteren op het werk, geen promotie maken door organisatie- en concentratieproblemen of conflicten. Het gevolg is dat patiënten vaak in een werkomgeving terechtkomen waar ze zich niet echt thuis voelen en zich onvoldoende kunnen ontwikkelen. Sommige patiënten zijn van mening dat ze niet disfunctioneren, terwijl zorgvuldig onderzoek dit wel aan het licht brengt. Reden hiervoor kan zijn dat het leven aan de stoornis is aangepast. [….]” (blz. 55)

 

“[….] Het risico op verslaving aan alcohol, cannabis en allerlei andere drugs is sterk verhoogd bij ADHD. Comorbiditeit met conduct disorder, antisociale persoonlijkheidsstoornis, een eetstoornis, bipolaire stoornis, alsmede vroegtijdig school verlaten en verwaarlozing verhogen deze kans. [….] Adolescenten met ADHD beginnen jonger met misbruik met van alcohol en drugs, en rond veertigjarige leeftijd treedt een extra stijging op van het middelenmisbruik op vergeleken met controles […]. Mogelijk hangt dit samen met hoop op verbetering van de klachten. Volwassenen met ADHD gebruiken niet een bepaald middel, maar alle middelen […]. In de verslavingszorg wordt ADHD gevonden bij zowel harddrugs- als softdrugsgebruikers en onder alcoholverslaafden.” (blz. 88)

 

 Hoofdstuk 5 - Coaching van volwassenen met ADHD

“[…]Het aanleren van routines kan patiënten helpen om zaken niet te vergeten, zoals in de agenda kijken. Veel mensen met ADHD zijn vergeetachtig, maar de meesten vergeten hun mobiele telefoon niet. Reden: het is een routine geworden om hier aan te denken en vraagt daardoor minder concentratie. […].” (Blz 196)

 

“[….]Het kan handig zijn om met de patiënt theorie over het stellen van doelen te bespreken. Bijvoorbeeld over het onderscheid tussen korte- en langetermijndoelen en hoe deze zich tot elkaar verhouden. Bij het stellen van doelen kunnen onderstaande tips met de patiënten worden besproken.

 

Concreet

-Beschrijf je doelen in concrete gedragstermen, dus zo dat je precies weet dat je moet doen om je doelen te behalen.

 

Toetsbaar

-Zorg dat je doel zo beschreven is dat het toetsbaar is, dat wil zeggen dat je het kunt evalueren.

 

Positief geformuleerd

-Formuleer je doelen in positieve bewoordingen: benoem niet wat je niet wilt, maar benoem juist dat wat je wel wilt.

 

Tijdpad en stappen

-Zorg dat er een tijdpad is: deel het langeretermijndoel op in korteretermijndoelen en die zo mogelijk weer in nog kleinere stappen. [….]” (blz 198-199)